Klagevejledning

Hvis De har spørgsmål – eller hvis De overvejer at klage i anledning af synsresultatet – kan De rette henvendelse til:

  • den medarbejder, der har udført synet, 
  • lederen på synsstedet, eller 
  • synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter §74 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.